Geschiedenis van de Kentering

De Kentering door de jaren heen

De Kentering is een, van oorsprong, gemeenschapshuis in Rosmalen, dat in 1964, voor en door de gemeente, is gebouwd.

Zaterdag 12 december 1964 is De Kentering als gemeenschapshuis officieel in gebruik genomen. Het nieuwe pand
was ontstaan uit het idee van pastoor Janssens die eigenlijk beoogde een nieuw parochiehuis te stichten.

Na een geldinzameling, ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van diezelfde pastoor, werd onder de
Rosmalense bewoners een bedrag van ƒ 40.000,- bijeengebracht en een stichting opgericht voor de realisering
van deze plannen. In het stichtingsbestuur hadden zitting de heren: A. Heijmans, Th. Derksen, H. Coppens,
M. van den Elzen, L. Kerkhof, L. van Iersel, A. Schippers en G. Heijmans. Na enkele besprekingen zijn zij
afgestapt van het originele idee om een parochiehuis te bouwen en hebben zij gekozen voor een gemeenschapshuis,
bedoeld voor de gehele gemeenschap.

Door de jaren heen is De Kentering onmisbaar geworden in Rosmalen en omstreken. Grote artiesten hebben er
opgetreden en er zijn verschillende evenementen geweest die landelijk in de belangstelling hebben gestaan.
En natuurlijk niet te vergeten, de band ‘The Shuffles’ (met leadzanger Albert West) is er in een bovenkamertje
begonnen. Later zouden zij een Gouden plaat ontvangen voor hun hit: “Cha la la, I need you”.

De naam die het pand kreeg was een duidelijke en bewuste keuze volgens toenmalig burgemeester J.C. Molenaar.
Aangezien er op dat moment op cultureel en sociaal terrein een ontwikkeling gaande was in Rosmalen.
De Kentering betekent immers: “Kering van het tij”.

Het pand is opgebouwd van de stenen van de oude Mariaschool dat aan de Deken Fritsenstraat in Rosmalen heeft
gestaan . De inwoners van Rosmalen zelf waren betrokken bij het proces, zij hebben eigenhandig de stenen van
deze oude Mariaschool uitgebikt die later werden gebruikt voor de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis.

Artisten (8)
Artisten (43)
ShufflesKentering2

Binnenkort komt hier een uitgebreide historische omschrijving van De Kentering, een begrip in Rosmalen en omgeving